logo iwama

بازگشایی کلاس ایواما آیکیدو در مجموعۀ فرهنگی ورزشی شهید چمران

به اطلاع اعضای محترم مدرسۀ آیکیدو می رساند

مراسم گردهمایی به مناسبت بازگشایی مجدد کلاس ایواما آیکیدو در مجموعه فرهنگی ورزشی شهید چمران در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۰۰ واقع در خیابان شریعتی، بعداز پل صدر، روبروی مترو شهید صدر برگزار می گردد.

ضروریست مربیان و ارشدها درصورت تمایل هریک از هنرجویانشان برای شرکت در گردهمایی، از وی مبلغ ۲۰۰هزار ریال هزینهٔ آن را به صورت فیش واریزی به حساب بانک ملی موسسهٔ فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو ایرانیان، به شمارهٔ حساب ٠١٠٧٣١٢٢٨۶٠٠۴ یا شمارهٔ کارت ۶٠٣٧٩٩١١٩٩۵٠۵٨٨٨ دریافت کرده، سپس تمامی فیش‌ها را به همراه لیست اسامی تا روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ به مسؤول کمیتۀ فنی تحویل دهند.

تذکر: شرکت‌کنندگان می‌بایست حداقل ۳۰دقیقه قبل از زمان شروع برنامه در مجموعه چمران حضور به‌هم رسانند.

ضمناً همراه داشتن شناسنامهٔ مؤسسه، کارت عضویت، کارت بیمه فدارسیون پزشکی ورزشی، لباس پاکیزه و نشان‌دار، ساک آیکیدو، سلاح‌های سنتی و تجهیزات مورد نیاز، الزامی است.

لازم به ذکر است که کلیۀ کلاس های دیگر در آن روز تعطیل می باشد.

مطالب مرتبط

آخرین اخبار و مطالب