logo iwama

گردهمایی پاییزه ۱۳۹۸

گردهمایی پاییزۀ ۱۳۹۸

به اطلاع کلیۀ اعضای سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو در ایران و مؤسسهٔ فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو می‌رساند، گردهمایی پاییزه جهت رفع اشکال پیش از آزمون در بخش آقایان با حضور استاد محمد عربسرخی، تنها نماینده و مرجع سازمان بین‌المللی «ایواما شینشین آیکی شورِن کای» و بنیان‌گذار و رئیس «آیکیدو ی سنتی ایواما» در ایران و در بخش بانوان با حضور استاد شیوا حقیان‌فر، مسؤول کمیتهٔ بانوان در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو برگزار خواهد گردید و مهمانی مدرسۀ آیکیدو نیز در همان مکان برقرار خواهد بود.
جزئیات این برنامه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

بخش اول ویژۀ آقایان:
در روز چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۲:۰۰
زمان‌بندی:
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۴۵ تمرین فنون با سلاح
ساعت ۱۸:۴۵ تا ۱۹:۰۰ استراحت
ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۰:۱۵ تمرین فنون بدون سلاح
ساعت ۲۰:۱۵ تا ۲۰:۳۰ عکس‌برداری و نظافت
ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ مهمانی

بخش دوم ویژۀ بانوان:
در روز پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰
زمان‌بندی:
ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۴۵ تمرین فنون با سلاح
ساعت ۱۴:۴۵ تا ۱۵:۰۰ استراحت
ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۱۵ تمرین فنون بدون سلاح
ساعت ۱۶:۱۵ تا ۱۶:۳۰ عکس‌برداری و نظافت
توجه: بانوان محترم می‌توانند در برنامۀ مهمانی به صورت مشترک با آقایان شرکت نمایند.

تذکر: ضروریست مربیان و ارشدها درصورت تمایل هریک از هنرجویانشان برای شرکت در گردهمایی، از وی مبلغ ۵۰۰هزار ریال هزینهٔ آن را به صورت فیش واریزی به حساب موسسهٔ فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو ایرانیان، به شمارهٔ حساب ۴٧۶٧٢۴٧۴/٢۱ یا شمارهٔ کارت ۶١٠۴٣٣٧٩٩٢٣٣٠۴٣۹ دریافت کرده، سپس تمامی فیش‌ها را به همراه لیست اسامی تا روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ به مسؤول کمیتۀ فنی تحویل دهند.

مطالب مرتبط

آخرین اخبار و مطالب