logo iwama

گزارش آزمون داخلی پاییزه ۱۳۹۷

آزمون پاییزۀ ارتقای ردۀ زیر کمربند مشکی سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو در دو بخش آقایان و بانوان که از روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ تا روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ برنامه‌ریزی شده بود با توجه به عدم اعلام آمادگی و ثبت‌نام هیچ‌یک از هنرجویان رده‌های بالای کیو۸ و ۷ آقایان، فقط در روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ برای این دو رده یعنی کیو۸ و کیو۷ برگزار گردید.

 در این دورۀ آزمون که همانند دوره‌های قبل از آن در محل آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو واقع در مؤسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو برقرار بود از بانوان که در برنامه‌ریزی‌ها روز پنجشنبه موعد آزمون شان بود نیز کسی ثبت‌نام ننموده بود.

دو آزمون این دورهٔ آقایان که توسط شخص استاد محمد عربسرخی، رئیس «ایواما شینشین آیکیدو» و نمایندهٔ «آیکیدو ی سنتی ایواما» در ایران اخذ گردید با همراهی استاد محمدحسن جعفری‌دولابی و استاد مسعود تجویدی که هر دو نفر علاوه بر سِمت‌های اداری و رسمی خود، از اعضای کمیته آموزش نیز می‌باشند، به عنوان آزمون‌گیرندگان اصلی صورت می‌پذیرفت.

در هر دو بخش اول و دوم آزمون روز شنبه که در ارتباط با ردهٔ کیو۸ از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۰۰ و ردهٔ کیو۷ از ساعت ۱۹:۱۰ تا ۲۰:۳۰ به طول انجامید، ۴نفر شرکت‌کننده حضور داشت که در مجموع هر ۸نفر پس از پرسش‌های فنون مربوطه در بخش‌های مختص به خود عملکرد نسبتاً قابل قبولی را نشان دادند.

مطالب مرتبط

آخرین اخبار و مطالب