با توجه به برنامهٔ از پیش اعلام شده و هماهنگی‌های صورت پذیرفته با فدراسیون ورزش‌های رزمی، استاژ فنی پاییزهٔ سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو و مؤسسهٔ فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو در بخش آقایان، با تدریس استاد محمد عربسرخی، تنها نماینده و مرجع سازمان بین‌المللی «ایواما شینشین آی شورِن کای»و بنیان‌گذار و رئیس «آیکیدوی سنتی ایواما» در ایران و با حضور ناظر آن فدراسیون، در روز چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰ برگزار گشت.

برای این استاژ که اولین استاژ رسمی سازمان آیکیدوی سنتی و مدرسهٔ آیکیدو در ایران محسوب می‌گشت و به جهت ارتقای دانش هنرجویان ایواما شینشین آیکیدو و معطوف بر آموزش‌های تخصصی سلاح به ویژهٔ خلع سلاح کلت کمری (جوکِن دُوری) صورت پذیرفته بود هنرجویانی که ثبت نام نموده بودند از یک ساعت قبل از زمان شروع مراسم در محل برگزاری آن یعنی آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو حضور پیدا کرده و به نظافت، آماده‌سازی محل تمرین و گرم کردن پرداختند.
در بخش اول این استاژ با توجه به احساس نیاز استاد عربسرخی به تمرین و مرور برخی فنون برای درک بهتر و اجرای صحیح‌تر فنون «جوکِن دُوری» (خلع سلاح کلت کمری)، در ابتدا سه فن اصلی دست خالی در شیوهٔ آیکیدوی سنتی که شامل «تای نُو هِنکا کیهُون» (تغییر بدن در حالت پایه)، «تای نُو هِنکا کی نُو ناگارِه» (تغییر بدن در حالت جریان انرژی) و «مُورُوتِه دُوری کُکیوناگِه» (گرفته شدن یک دست با دو دست و پرتاب با انرژی تنفس) می‌شد را یک به یک به نمایش گذاشته و پس از نمایش هریک از این فنون از هنرجویان می‌خواست که به تمرین آن بپردازند.
بعد از آن، استاد عرب‌سرخی با نمایش «کِن نُو ایچی نُو سوبوری» (برش اول شمشیر) و بازگو کردن نکات ریز آن، هنرجویان را به اجرای آن فراخواند.
در پایان بخش اول نیز نمایش و عنوان نکات تکنیک «جُو نو چُوکُو تسوکی» (ضربهٔ مستقیم چوب) توسط استاد عربسرخی و مرور فن هنرجویان این بخش را در ساعت ۱۹:۰۰ به پایان برد.

بخش دوم استاژ پس از چند دقیقه استراحت با اجرای دسته‌جمعی «مانجی نُو کاتا» توسط استاد عربسرخی و توأمان هنرجویان ‌آغاز گردید.

چند باری که از این تمرین گذشت، استاد عربسرخی استاژ را وارد آموزش و تمرین فنون خلع سلاح کلت کمری یا همان جوکِن دُوری کرد

به‌دلیل اینکه آموزش خلع سلاح کلت، برای نخستین بار به صورت رسمی در این استاژ اتفاق می‌افتاد، استاد در ابتدای این بخش به صورت مفصل نکات و ظرایف اجرای این فنون را بیان نمود و به دلیل اینکه این سلاح شرایط و خصایص ویژه‌ای را دارا می‌باشد و نکات آن می‌بایست به درستی و جزء به جزء رعایت شود تا جان مدافع به خطر نیفتد، به همگان دقت و رعایت نکات و ظرایف آن را گوش‌زد کرد. بعد از توضیحات مفصل، استاد عرب‌سرخی با آموزش دو تکنیک متفاوت «کُوتِه گایشی» (برگرداندن پشت مچ) از حالت تهدید با کلت از جلو و تکنیک «کاتاتِه دُوری کوبی شیمِه» از حالت تهدید با کلت از پشت سر و رفع اشکالات موشکافانه در اجرای هریک از این فنود در حین اجرای هنرجویان اولین استاژ فنی سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو و مؤسسهٔ فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو ایرانیان را به پایان آن نزدیک کرد.

خاتمه‌بخش این استاژ نیز همانند دیگر برنامه‌ها گرفتن عکس‌های یادگاری و جمعی و نظافت مکان تمرین و استاژ بود که با همکاری و مشارکت تمامی هنرجویان صورت پذیرفت و استاژ در ساعت ۲۰:۳۰ پایان یافت.