logo iwama

Tag: آزمون

گزارش آزمون داخلی زمستانهٔ ۱۳۹۶

آزمون زمستانهٔ ارتقای ردهٔ زیر کمربند مشکی سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو در دو بخش آقایان و بانوان در این فصل که از روز پنجشنبه

آزمون زمستانۀ ۱۳۹۶

به اطلاع کلیۀ اعضای مؤسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند، برنامۀ آزمون زمستانۀ ۱۳۹۶ که در دو بخش آقایان و بانوان، به صورت سبکی در

آزمون پاییزۀ ۱۳۹۶

به اطلاع کلیهٔ اعضای مؤسسه فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو می‌رساند، برنامهٔ آزمون پاییزهٔ ۱۳۹۶ که در دو بخش آقایان و بانوان، به دو صورت سبکی

آزمون فنی دان ۱ فدراسیونی

به اطلاع کلیهٔ متقاضیان شرکت در آزمون ردهٔ فدراسیونی ایواما شینشین آیکیدو می‌رساند، آزمون فنی دان۱ آن، روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ از ساعت ۱۸:۰۰ الی

آیا نتیجه مورد نظر خود را پیدا کردید ؟

جستجوی دوباره