logo iwama

گزارش آزمون داخلی زمستانهٔ ۱۳۹۶

آزمون زمستانهٔ ارتقای ردهٔ زیر کمربند مشکی سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو در دو بخش آقایان و بانوان در این فصل که از روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ تا روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ برنامه‌ریزی شده بود، در محل آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو واقع در مؤسسهٔ فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو برگزار گردید.

این دورهٔ آزمون که در پنج روز متوالی تعیین شده بود در روز پنجشنبه مربوط به تمامی رده‌های بانوان بود و در بخش آقایان روز شنبه رده‌های کیو۸ و ۷، روز یکشنبه کیو۶ و ۵، روز دوشنبه کیو۴ و ۳ و روز سه‌شنبه کیو۲ و ۱ را شامل می‌گردید که با توجه به تعداد متقاضیان شرکت در آزمون و رده‌های مورد تقاضا، آزمون‌ها تنها در روزهای پنجشنبه برای بانوان و شنبه برای آقایان برگزار گشت.
گفتنی است که آزمون‌های این دوره، در بخش آقایان توسط استاد امید شکرابی، مسؤول کمیتهٔ آموزش و در بخش بانوان توسط استاد مرسده تهامی، مسؤول کمیتهٔ بانوان به عنوان آزمون گیرندگان اصلی برگزار گردید.

بخش بانوان

پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷:
آزمون در این روز توسط استاد مرسده تهامی، مسؤول کمیته بانوان برگزار گشت. در این روز که ۳ نفر از خانم‌ها متقاضی ارتقاء رده بودند و آزمون ایشان مربوط به رده‌های کیو۸ و کیو۷ می‌شد از ساعت ۱۸ الی ۱۹ به مدت یک ساعت مشغول آزمون گردیدند.
شرکت‌‌کنندگان این دوره از آمادگی نسبتاً خوبی برخورداد بودند.

بخش آقایان

شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹:
آزمون در این روز توسط مسؤول کمیته آموزش، استاد امید شکرابی و با حضور ۱۰ نفر شرکت‌کننده در دو ردهٔ آزمونی کیو۸ و کیو۷، برگزار گشت. این آزمون از ساعت ۱۹:۰۰ شروع و در ساعت ۱۹:۵۰ پایان یافت.
شرکت‌کنندگان در این روز از آمادگی قابل قبولی برخوردار بودند.

مطالب مرتبط

آخرین اخبار و مطالب