مدرسه آیکیدو ایرانیان​

بخش ورزشی سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو در ایران

«مؤسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو ایرانیان» پس از اینکه «مدرسۀ آیکیدو ی جمهوری اسلامی ایران» در مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۳۰، مقارن با مبعث پیامبر معظم اسلام صلوات‌الله‌و‌سلامهُ‌علیه و سالروز تولد استاد محمد عرب‌سرخی بر اساس بررسی شرایط و امکانات، و برنامه‌ریزی دقیق و احساس نیازهایی که از جامعه مشاهده شده بود، دفتر اداری، آکادمی تخصصی، وبسایت و فروشگاه تولیدات مدرسۀ آیکیدو توسط وی افتتاح گشته و مورد راه اندازی و بهره‌برداری علاقمندان قرار گرفت، به عنوان اولین مؤسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسه‌ای مرتبط با آیکیدو می‌باشد که پس از ثبت رسمی اولین موسسهٔ فرهنگی ورزشی آیکیدو توسط استاد محمد عرب‌سرخی، در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور -ادارۀ کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری- در تاریخ ۱۳۸۹/۰۵/۲۳، تحت شمارۀ ۲۶۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۹۸۴۰ به‌صورت رسمی ثبت گردیده است.

مربیان

اعضا

تقویم سازمانی

تصاویر

فروشگاه

آخرین اخبار و مطالب