باشگاه‌ها

مکان و زمان کلاس‌های مؤسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو به شرح ذیل می‌باشد

علاقمندان، در صورت تمایل به شرکت در این کلاس‌ها می‌توانند با مطالعه و تطبیق موقعیت مکانی و شرایط زمانی خویش، پس از پشت سر گذاشتن مراحل ثبت‌نام، در کلاس مورد نظر خود شرکت نمایند.
برای دریافت اطلاعات بیشتر نیز می‌توان از طریق صفحۀ «تماس با ما»، با کمیتۀ روابط عمومی ارتباط برقرار نمود.

تصویر wdt_ID استان شهر نام باشگاه نشانی جنسیت روزها ساعت
۶ تهران تهران آکادمی آقایان ۴ (بدون تفکیک سنی) بلوار کشاورز، خیابان حجاب، مدرسه آیکیدو آقایان زوج ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰۰
۷ تهران تهران آکادمی آقایان (ویژۀ خصوصی) بلوار کشاورز، خیابان حجاب، مدرسه آیکیدو آقایان زوج ۱۵:۰۰ تا ۱۳:۳۰
۸ تهران تهران آکادمی آقایان ۷ (ویژۀ نیمه‌خصوصی) بلوار کشاورز، خیابان حجاب، مدرسه آیکیدو آقایان زوج ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۳۰
۱۰ تهران تهران آکادمی آقایان ۱ (ویژۀ نوجوانان) بلوار کشاورز، خیابان حجاب، مدرسه آیکیدو آقایان زوج ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰
۱۱ تهران تهران آکادمی آقایان ۶ (بدون تفکیک سنی) بلوار کشاورز، خیابان حجاب، مدرسه آیکیدو آقایان زوج ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
۱۲ تهران تهران آکادمی آقایان ۲ (بدون تفکیک سنی) بلوار کشاورز، خیابان حجاب، مدرسه آیکیدو آقایان زوج ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۰۰
۱۴ تهران تهران آکادمی آقایان ۵ (ویژۀ بزرگسالان) بلوار کشاورز، خیابان حجاب، مدرسه آیکیدو آقایان زوج ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۳۰
۲۰ تهران تهران آکادمی بانوان ۴ (ویژۀ نوجوانان) بلوار کشاورز، خیابان حجاب، مدرسه آیکیدو بانوان فرد ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۳۰
۱۹ تهران تهران آکادمی بانوان (ویژۀ خصوصی) بلوار کشاورز، خیابان حجاب، مدرسه آیکیدو بانوان فرد ۱۵:۰۰ تا ۱۳:۳۰
۱۸ تهران تهران آکادمی بانوان ۳ (بدون تفکیک سنی) بلوار کشاورز، خیابان حجاب، مدرسه آیکیدو بانوان فرد ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰۰
استان شهر نام باشگاه نشانی جنسیت روزها ساعت