اخبار

آخرین اخبار و مطالب

اخبار مدرسه

آزمون پاییزۀ ۱۴۰۲

به اطلاع کلیۀ اعضای سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو در

اخبار مدرسه

آزمون تابستانه ۱۴۰۲

به اطلاع کلیۀ اعضای سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو در

نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد