اخبار

آخرین اخبار و مطالب

اخبار مدرسه

گردهمایی بهارهٔ ۱۴۰۱

به اطلاع کلیۀ اعضای سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو در

اخبار مدرسه

آزمون بهارهٔ ۱۴۰۱

  به اطلاع کلیۀ اعضای سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو

اخبار مدرسه

عضویت سالانه در مؤسسه

به اطلاع کلیهٔ اعضای سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو در

اخبار مدرسه

آزمون زمستانهٔ ۱۴۰۰

آزمون زمستانهٔ ۱۴۰۰ به اطلاع کلیۀ اعضای سازمان بین‌المللی ایواما

نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد