اخبار

آخرین اخبار و مطالب

اخبار مدرسه

آزمون پاییزۀ ۱۴۰۱

به اطلاع کلیۀ اعضای سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو در

اخبار مدرسه

آزمون تابستانۀ ۱۴۰۱

  به اطلاع کلیۀ اعضای سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو

نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد