اخبار

آخرین اخبار و مطالب

اخبار مدرسه

گردهمایی بهارۀ ۱۴۰۲

  به اطلاع کلیۀ اعضای سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو

اخبار مدرسه

آزمون بهارۀ ۱۴۰۲

    به اطلاع کلیۀ اعضای سازمان بین‌المللی ایواما شینشین

نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد