اخبار

آخرین اخبار و مطالب

اخبار مدرسه

عضویت سالانه در مؤسسه

به اطلاع کلیهٔ اعضای سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو در

اخبار مدرسه

آزمون زمستانهٔ ۱۴۰۰

آزمون زمستانهٔ ۱۴۰۰ به اطلاع کلیۀ اعضای سازمان بین‌المللی ایواما

اخبار موسسه

جلسۀ مسؤولان اداری

جلسۀ مسؤولان اداری و ارشدهای سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو

اخبار مدرسه

آزمون پاییزهٔ ۱۴۰۰

به اطلاع کلیۀ اعضای سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو در

نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد