مشاغل

تصویر wdt_ID کد عضویت نام خانوادگی نام شماره تماس زمینه فعالیت
۱ ۱۲۳ فصیحی شیره‌جینی سعید ۰۹۱۲۴۱۷۰۳۶۴ آبیاری تحت فشار زراعی، باغی و فضای سبز
۲ ۱۲ نجفی جواد ۰۹۱۲۰۳۱۰۸۴۶ فروش، مشاوره و راه‌اندازی شبکه‌های کامپیوتری، فیبر نوری و ارتباطات بی‌سیم
کد عضویت نام خانوادگی نام شماره تماس زمینه فعالیت