موسسه آیکیدو

بخش اداری سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو در ایران​

«مؤسسۀ فرهنگی ورزشی آیکیدو ایرانیان» به عنوان اولین مؤسسۀ فرهنگی ورزشی مرتبط با آیکیدو می‌باشد که پس از فعالیت‌های اولیۀ مدرسۀ آیکیدو، توسط استاد محمد عرب‌سرخی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور -ادارۀ کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری- در تاریخ ۱۳۸۹/۰۵/۱۳، تحت شمارۀ ۲۶۰۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۱۶۲۰ به‌صورت رسمی ثبت گردیده است.

مربیان

اعضا

تقویم سازمانی

تصاویر

فروشگاه

آخرین اخبار و مطالب