آئین نامه اخلاقی اعضا

 • سختی‌ها و مشکلات با صبر و تلاش باید تبدیل به فرصتی برای پیشرفت شوند.
 • ما یک خانواده‌ایم و کوچک‌ترین اشتباه افراد، بزرگترین عواقب را به دنبال خواهد داشت.
 • در خانواده سعی بر تصحیح و ترمیم است نه تخریب و کارشکنی؛ سعی بر تعامل است، نه تقابل.
 • اعضای خانواده ممکن است با هم اختلاف سلیقه داشته باشند اما همه تلاش می‌کنند تا به اشتراک‌نظر برسند.
 • نظر همه اعضای خانواده محترم است اما در آخر مفید‌ترین ایده اجرا خواهد شد.
 • در خانواده اعضا در پشت یکدیگر قرار دارند و نه در رو‌به‌روی هم.
 • مشکل هریک از اعضای خانواده مشکل دیگر اعضا نیز می‌باشد و همه سعی می‌کنند تا آن را تسهیل کرده یا مرتفع سازند.
 • در خانواده از هرکسی به اندازه ظرفیت و نیروی او انتظار می رود؛ اما در حد بالای او.
 • پیشرفت هریک از اعضا باعث پیشرفت خانواده می‌گردد. پس برای پیشرفت خانواده به دیگران و در نتیجه به خود حداکثر کمک را باید نمود.
 • پرسیدن از ناآگاهانه عمل کردن بهتر است و نگاه کردن با دقت برای یادگیری از هر دوی آن‌ها مفیدتر.
 • همه می‌توانند انتقاد خود را مطرح کنند؛ اگر در کنار آن راه‌کاری مفید بتوانند ارائه دهند.
 • انتقاد نسبت به رفتار و عملکرد هریک از اعضا باید مشفقانه باشد و در ابتدا به خود او گفته شود و نه به دیگر اعضا.
 • اعضای خانواده در هر نوع مناسباتی که با یکدیگر باشند در مشکلات حامی یکدیگرند.
 • اگر منافع عموم و مصالح جمع تحت تأثیراَعمال منفی فرد یا افرادی قرار گیرد، حتماً با ایشان برخورد بدونِ ملاحظه صورت خواهد پذیرفت.
 • لابی کردن برای پیشبرد اهداف خاص ممنوع است؛ مشورت و مشارکت، درست و بلامانع.
 • تملق، چاپلوسی و چرب‌زبانی مذموم است.
 • بدگویی، غیبت، گروه‌بندی، سوءظن، شایعه‌سازی و … ممنوع است.
 • بی‌احترامی و حرمت‌شکنی نسبت به سِمت‌های بالاتر غیر‌قابل‌بخشش است.
 • همه اعضای خانواده می‌دانند که همیشه فقط و فقط یک‌نفر مربی است و دیگر افراد با هر رده‌ای هنرجویند.
 • هنگام تمرین اوامر مربی می‌بایست بی‌چون و چرا انجام شود.
 • هرگونه نظری در مورد نحوۀ آموزش باید به‌صورت شخصی و خارج از زمان تمرین با مربی مطرح گردد.