مقررات اولیۀ شرکت در کلاس‌ها

۱- داشتن اخلاق اسلامی و ورزشی، و رعایت نظم و انضباط در مکان تمرین.
۲- ثبت نام ماهانه با پرداخت شهریه، قبل از شروع هر ماه. (در غیر این‌صورت مربی از پذیرش هنرجو به مکان تمرین معذور خواهد بود.)
۳- حاضر شدن در مکان تمرین، حداقل ۱۵ دقیقه قبل از شروع کلاس.
۴- کسب اجازه از مربی در هنگام ورود و خروج از مکان تمرین.
۵- پیروی از دستورالعمل‌های ارشد کلاس در زمان حضور نداشتن مربی.
۶- الزامی بودن احترام به هنرجویان دیگر بالاخص هنرجویان قدیمی‌تر و انعکاس هرگونه اختلاف نظر با دیگران به مربی مربوطه.
۷- عدم امکان شرکت در آزمون رده‌ای در موعد مقرر، در صورت تکرار تأخیر ورودها و غیبت‌ها، به ویژه در موارد بدون هماهنگی.
۸- ضروری بودن رعایت نظافت شخصی و بهداشت عمومی از قبیل پاکیزه بودن لباس،‌ کوتاه بودن ناخن‌ها و … و شرکت در نظافت‌های کلاسی.
۹- موظف بودن هنرجو به اعلام هرگونه بیماری شخصی و یا عمل جراحی انجام‌شده بر روی وی.
۱۰- قدغن بودن آوردن دوربین عکاسی و یا فیلم‌برداری بدون هماهنگی قبلی به مکان تمرین.
۱۱- ممنوعیت استفاده از فنون آموزش‌داده‌شده در خارج از مکان تمرین. (در غیر این‌صورت با شخص خاطی برخورد جدی خواهد شد.)