logo iwama

گزارش گردهمایی تابستانه ۱۳۹۷ در بخش آقایان

گردهمایی تابستانه سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو

مؤسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو در بخش آقایان در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ برنامه‌ریزی گردیده بود. از ساعتی قبل از زمان شروع مراسم هنرجویان ثبت نام نموده، در مکان برگزاری آن حضور پیدا کرده و به نظافت و آماده سازی محل تمرین و نرمش و گرم‌ کردن پرداختند.

مطالب مرتبط

آخرین اخبار و مطالب