logo iwama

گردهمایی بهارۀ ۱۳۹۵

به اطلاع اعضای موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می رساند، گردهمایی بهارۀ جهت رفع اشکال پیش از آزمون …

در دو بخش آقایان و بانوان در آکادمی برقرار خواهد بود و روز چهارشنبه پس از گردهمایی نیز مهمانی مدرسۀ آیکیدو به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان در همان مکان برگزار خواهد گردید. جزئیات این برنامه به شرح ذیل اعلام می گردد:

بخش اول ویژۀ بانوان:

در روز سه شنبه ١٣٩۵/۰۳/۱۸ از ساعت ١۷:۳٠ تا ۲۰:۰۰
زمانبندی:
ساعت ١۷:۳٠ تا ۱۸:۳۰ تمرین فنون با سلاح
ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۸:۴۵ استراحت
ساعت ۱۸:۴۵ تا ۱۹:۴۵ تمرین فنون بدون سلاح
ساعت ۱۹:۴۵ تا ۲۰:۰۰ عکس برداری و نظافت

بخش دوم ویژۀ آقایان:

در روز چهارشنبه ١٣٩۵/۰۳/۱۹ از ساعت ۱۸:۰۰ تا ٢۱:۳۰
زمانبندی:
ساعت ۱۸:۰۰ تا ١٩:٠٠ تمرین فنون با سلاح
ساعت ١٩:٠٠ تا ۱۹:١۵ استراحت
ساعت ۱۹:١۵ تا ٢٠:١۵ تمرین فنون بدون سلاح
ساعت ۲۰:١۵ تا ٢٠:۳٠ عکس برداری ونظافت
ساعت ٢٠:٣٠ تا ۲۱:۳٠ مهمانی

توجه: بانوان محترم میتوانند در برنامۀ مهمانی بصورت مشترک با آقایان شرکت نمایند.

تذکر: جهت شرکت در گردهمایی همراه داشتن وسایل مورد نیاز برای تمرین، شناسنامۀ مؤسسه، کارت عضویت مؤسسه و کارت بیمۀ فدراسیون پزشکی ورزشی الزامی است. ضروریست مربیان و ارشدها در صورت تمایل هر فرد برای شرکت در مهمانی مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ ریال به صورت نقدی دریافت کرده و به همراه لیست آن تا روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۸

به مسئول کمیته فنی تحویل دهند.

مطالب مرتبط

آخرین اخبار و مطالب