logo iwama

گزارش آزمون داخلی بهارۀ ۱۳۹۷

آزمون بهارۀ ارتقای ردۀ زیر کمربند مشکی سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو در دو بخش آقایان و بانوان در این فصل که از روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ تا روز یک‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ برنامه‌ریزی شده بود، در محل آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو واقع در مؤسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو برگزار گردید.

این دورۀ آزمون که در پنج روز تعیین شده بود در روز سه‌شنبه مربوط به تمامی رده‌های بانوان بود و در بخش آقایان روز چهارشنبه رده‌های کیو۸ و ۷، روز پنج‌شنبه رده‌های کیو۶ و ۵، روز شنبه رده‌های کیو۴ و۳، و روز یک‌شنبه رده‌های کیو۲ و ۱ را شامل می‌گردید که با توجه به تعداد متقاضیان شرکت در آزمون و رده‌های مورد تقاضا، آزمون تنها در روز چهارشنبه برای آقایان برگزار گشت.
گفتنی‌است که آزمون این دوره، در بخش آقایان توسط استاد امید شکرابی، مسؤول کمیتۀ‌آموزش به همراه استاد مسعود تجویدی، رئیس شورای عالی نخبگان به عنوان آزمون‌گیرندگان اصلی برگزار گردید.

بخش آقایان
چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰:
آزمون در این روز که مربوط به رده‌های کیو۸ و ۷ می‌شد، توسط استاد امید شکرابی رأس ساعت ۱۹ برگزار گردید. شرکت‌کنندۀ آزمون این روز از آمادگی مناسب با ردۀ درخواستی برخوردار نبود.

 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار و مطالب