logo iwama

گزارش همایش سالیانه تابستان ۱۳۹۱

طبق برنامه هنرجویان از نیم‌ساعت قبل از برنامه وارد سالن شده و پس از تعویض لباس…

به آماده‌سازی سالن جهت برگزاری مراسم پرداختند. سپس در ادامه کار پس از آماده‌سازی سالن رأس ساعت ۱۰، یکی از هنرجویان رده بالا نرمشهایی را جهت گرم کردن بدن هنرجویان به اجرا در آورد و مابقی افراد نیز به همراه ایشان به اجرای این حرکات پرداختند. سپس قبل از ورود مدیریت مجموعه و پس از گرم کردن هنرجویان رده بالا(یودانشاها) به اجرای تکنیکهای متنوعی پرداختند و تمامی هنرجویان دیگر نیز تکنیک‌های مورد نظر را به اجرا در آوردند. سپس با ورود مدیریت مجموعه برنامه رسما آغاز گردید و ایشان بعد از مراسم شروع برنامه در جایگاه ویژه که برای ایشان و مهمانان همایش در نظر گرفته شده بود قرار گرفتند و قسمت دوم برنامه آغاز گردید. در این قسمت هنرجویان هر باشگاه به اجرای نمایش‌های از پیش تعیین شده‌ای که از قبل تمرین کرده بودند پرداختند که در بین این برنامه اجرای بخش کودکان و نوجوانان بسیار مورد استقبال سایر هنرجویان و حضار قرار گرفت. از نکات قابل توجه در این برنامه مصاحبه با تنی چند از هنرجویان خردسال و همچنین مسئولین و مهمانان ویژه بود که  مورد توجه همگان قرار گرفت. در قسمت سوم برنامه استاد توشه‌خواه به همراه شاگردان خود به انجام تکنیک‌های مختلف و پیشرفته پرداختند و در انتهای کار خود نیز به انجام تکنیک‌های به مراتب پیشرفته‌تر پرداختند که شامل ضربه به نقاط حیاتی و حساس بدن بود(کیوشو). در ادامه ایشان توضیحاتی نیز در مورد این نوع از تکنیکها دادند و برنامه خود را به پایان رساندند. برنامه بعدی در همین قسمت که پایان بخش آن و البته مهمترین آن‌ها نیز بود اجرای برنامه توسط استاد عرب‌سرخی مدیریت مدرسه آیکیدو بود. ایشان به ترتیب با یکی از شاگردان رده بالای خود به اجرای تکنیک‌های مختلف با سلاح و بدون سلاح پرداختند که این بخش نیز بسیار مورد توجه و همچنین تشویق حضار گرامی قرار گرفت. در انتها نیز با اهدای لوح تقدیر خدمت مهمانان ویژه این برنامه و عکسبرداری مراسم در ساعت ۱۳ پایان یافت.

مطالب مرتبط

آخرین اخبار و مطالب