logo iwama

گزارش گردهمایی تابستانۀ ۱۳۹۶ در بخش آقایان

گردهمایی و کلاس ویژهٔ رفع اشکال تابستانهٔ ۱۳۹۶ در بخش آقایان روز چهارشنبه پانزدهم شهریورماه در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو برگزار گردید. هنرجویانی که ثبت نام نموده بودند از یک ساعت قبل‌تر، یعنی ساعت ۱۷ در محل آکادمی حضور پیدا کرده بودند که پس از تعویض لباس و آماده‌سازی محل تمرین به نرمش و گرم‌کردن پرداختند.

گردهمایی به صورت رسمی در ساعت ۱۸:۰۰ با اجرای مراسم آغازین توسط استاد محمد عرب‌سرخی شروع گشت.
طبق برنامهٔ از پیش اعلام شده، بخش اول تمرین به مرور و رفع اشکال فنون سلاح اختصاص داده شد. در ابتدای این بخش استاد محمد عرب‌سرخی به سؤوالات فنی هنرجویان متقاضی برای آزمون در خصوص ضربات شمشیر، پاسخ و فنون مربوط به آن را نمایش داد. سپس همگی هنرجویان به تمرین ضربات شمشیر پرداختند که با توضیحات و رفع اشکال مجدد فنی توسط استاد عرب‌سرخی همراه بود و در ادامه آواسهٔ شمارهٔ ۵ شمشیر (گُو نُو آواسِه)، توسط هنرجویان ارشد اجرا گردید. این بخش با تمرین ضربات پایهٔ چوب توسط هنرجویان زیر نظر استاد عرب‌سرخی ادامه پیدا کرد. در انتهای این بخش تمرینی هنرجویان ارشد، کاتای شمارهٔ ۶ چوب (رُکو نُو جُو نُو کاتا) را به صورت هماهنگ و دو نفره به نمایش گذاشتند. این بخش تمرینی در ساعت ۱۹:۱۵ تمام شد و هنرجویان به مدت ۱۵ دقیقه استراحت کردند.

پس از استراحت، بخش دوم در ساعت ۱۹:۳۰ آغاز گردید. با توجه به پرسش و اشکالات هنرجویان در مورد ضربات پا، استاد عرب‌سرخی بخش دوم تمرینات را به آموزش مجدد و رفع اشکال آن ضربات اختصاص داد. سپس این بخش با چند پرسش از فنون دونفره پیگیری شد که استاد نیز به آن سؤالات پاسخ داده و آن فنون را به صورت کامل و جز به جز به نمایش گذاشت و هنرجویان به تمرین آن فنون مشغول گردیدند. در ادامه با توجه به نیاز برای رفع اشکال فنون آزاد و پیوسته، استاد عرب‌سرخی از هنرجویان ارشد خواست تا هریک در زمان کوتاهی به اجرای جیو وازا بپردازند که بعد از اجراها استاد توضیح اشکالات هر یک را به صورت مختصر بیان نمود و صحیح هر کدام را نشان داد. در آخر این بخش، با توجه به اینکه در آزمون رده‌ای بهاره، تعدادی از هنرجویان در رده‌های مختلف موفق به قبولی گردیده بودند و یکی از آن افراد، آقای مانی لهاک، هنرجوی کلاس نوجوانان بود که به ردهٔ کیو۸ رسیده بود، استاد عربسرخی با بستن کمربند زرد او (کمربندهای رنگی فقط مختص کودکان و نوجوانان می‌باشد.)، نهایتاً بخش دوم آموزشی گردهمایی را در ساعت ۲۰:۴۵ به پایان برد.

پس از آن، هنرجویان، کلاس را برای مراسم میهمانی آماده ساخته و همراه با استاد عرب‌سرخی در آن بخش به صرف شام و بحث‌ و گفتگو دربارهٔ مسائل گوناگونان آیکیدو و سبک سنتی ایواما پرداختند.

مطالب مرتبط

آخرین اخبار و مطالب