logo iwama

گزارش گردهمایی تابستانۀ ۱۳۹۶ در بخش بانوان

گردهمایی و‌ کلاس ویژۀ رفع اشکال تابستان ۱۳۹۶ در بخش بانوان، روز سه‌شنبه ۱۴ شهریور در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو برگزار گشت.

هنرجویان ثبت‌نام نموده، از نیم ساعت قبل از شروع کلاس، یعنی ساعت ۱۶ در محل آکادمی حضور پیدا کرده و پس از تعویض لباس و آماده سازی کلاس، به نرمش و گرم کردن پرداختند. سپس با هدایت و سرپرستی کلاس توسط استاد مرسدهٔ تهامی هنرجویان به مرور حرکات دونفره و مربوط به آزمون ردهٔ خود، مشغول شدند و توسط استاد تهامی این حرکات، رفع اشکال گشت.

گردهمایی به صورت رسمی و با ورود استاد محمد عرب‌سرخی به کلاس، ساعت ۱۷:۳۰ شروع گردید. پس از انجام مراسم آغازین، استاد عرب‌سرخی مدت زمانی را صرف آموزش نکات مربوط به نحوهٔ احترامات با چوب و شمشیر در کارهای مختلف به هنرجویان نمود و سپس ضربات پایهٔ شمشیر هنرجویان را رفع اشکال کرد و در انتهای این بخش، وی ضربات پایهٔ چوب هنرجویان را مورد بازبینی قرار داده و ‌اشکالات مربوط به آنها را نیز رفع نمود.
در بخش دوم که پس از استراحت ۱۰ دقیقه‌ای آغاز گردید و ‌مختص فنون دست‌خالی بود، در مرحلهٔ نخست استاد به اجرا و ‌رفع اشکال حرکات پایهٔ انفرادی و بدون سلاح (کیهُون نُو دُوسا) هنرجویان پرداخت. پس از آن نیز، چند تکنیک دونفرهٔ ابتدایی نشان داده شد که با انجان آن فنون توسط هنرجویان از آن تکنیک‌ها هم رفع اشکال گردید.

سرانجام گردهمایی پس از انجام مراسم پایانی، خروج استاد عرب‌سرخی از کلاس و نظافت مکان فعالیت توسط هنرجویان و به مدیریت استاد مرسده تهامی، در ساعت ۱۹:۴۵ پایان پذیرفت.

مطالب مرتبط

آخرین اخبار و مطالب