logo iwama

گزارش گردهمایی زمستانهٔ ۱۳۹۵ در بخش آقایان

گردهمایی و کلاس ویژهٔ رفع اشکال زمستان ۱۳۹۵ در بخش آقایان، روز دوشنبه شانزدهم اسفندماه در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو برگزار گردید. هنرجویانی که ثبت نام نموده بودند، نیم ساعت قبل از ساعت اعلامی شروع گردهمایی‌، یعنی ساعت ۱۷ در محل آکادمی حضور پیدا کرده بودند. شرکت‌کنندگان پس از تعویض لباس و آماده‌سازی محل تمرین به نرمش و گرم‌کردن پرداختند تا اینکه گردهمایی به صورت رسمی در ساعت ۱۷:۳۰ با اجرای مراسم آغازین کلاس توسط استاد محمد عرب‌سرخی شروع گشت.

در ابتدای بخش اول تمرین که مربوط به فنون سلاح می‌شد هنرجویان به تمرین پنج ضربهٔ اولیهٔ شمشیر (کن نو کیهون) زیر نظر استاد عرب‌سرخی پرداختند. پس از تمرین و رفع اشکال آنها، استاد عرب‌سرخی از هنرجوی متقاضی آزمون ردهٔ کیو۱، خواست تا ضربه‌های ششم (روکو نو سوبوری) و هفتم (شیچی نو سوبوری) را نمایش دهد، سپس استاد نیز به رفع اشکال و توضیح نکاتی در مورد آن فنون پرداخت. در ادامهٔ این بخش تمرینی، استاد عرب‌سرخی فنون خلع سلاح شمشیر (تاچی دوری) را آموزش داد که هنرجویان در گروه‌های چند نفره به تمرین آن فنون پرداختند. این بخش در ساعت ۱۸:۴۵ به پایان رسید.

پس از استراحت، بخش دوم تمرین که مربوط به فنون دست خالی (تای جوتسو) می‌شد در ساعت ۱۷ آغاز گردید. در این بخش، بعد از تمرین فنون پایه‌ایِ تای نو هنکا و موروته دوری ککیو ناگه، استاد عرب‌سرخی حالت پرتابی تکنیک‌های ایکیو تا سانکیو (ایکیو ناگه، نیکیو ناگه و سانکیو ناگه) را آموزش داد که هنرجویان در گروه‌های ۳ یا ۴ نفره به تمرین آنها مشغول شدند. سپس استاد عرب‌سرخی به پاسخ‌گویی سؤالات هنرجویان در مورد فنون مرتبط با آزمونشان اقدام کرد. در انتهای این بخش استاد عرب‌سرخی از آزمون‌دهندهٔ ردهٔ کیو۱ خواست تا در مدت زمان ۲ دقیقه جیو وازا اجرا کند. پس از اجرای وی، استاد به رفع اشکال و توضیح در مورد جیو وازای اجرا شده توسط آن هنرجو پرداخت.
قبل از اجرای مراسم پایانی، استاد عرب‌سرخی مدرک دان۱ بین‌المللی یکی از هنرجویانی که در آزمون بین‌المللی سازمان ایواما شینشین آیکی شورن کای و سبک ایواما شینشین آیکیدو موفق به اخذ قبولی شده بود را با قرائت و توضیح متن مکتوب شدهٔ آن به وی اعطا نمود. شایان ذکر است، قبولی این هنرجویان در شرایطی حاصل گردیده بود که سمینار تخصصی سبک آیکیدوی سنتی ایواما و آزمون بین‌المللی آن برای نخستین بار در ایران (در مردادماه) و با حضور شیهان آلساندرو تیتارلی و استاد محمد عرب‌سرخی صورت می‌پذیرفت و همچنین برای نخستین بار بود که با تمام حساسایت‌ها و نکته‌بینی‌های این سبک سنتی و اساتیدش، از کشورمان هنرجویانی در آزمون بین‌المللی‌ آن شرکت کرده و قبول شده بودند که کایچو هیتوهیرا سایتو نیز مدارک بین‌المللی ایشان را صادر کرده و در سمینار ایتالیا به استاد عرب‌سرخی تحویل داده بود که در نتیجه اخذ قبولی آن هنرجویان از این جهات حائز اهمیت فراوانی بود.
سپس استاد عرب‌سرخی شناسنامه‌های بین‌المللی هنرجویانی که برای دریافت آن ثبت نام کرده ‌بودند را نیز به آنها تحویل نمود.
خاتمهٔ این بخش، در ساعت ۲۰:۲۵ و با انجام مراسم پایانی توسط استاد بود که هنرجویان پس از آن و نظافت محل تمرین، در ساعت ۲۰:۴۵ به همراه استاد عرب‌سرخی در برنامهٔ میهمانی، به گفتگو دربارهٔ مسائل گوناگون و صرف شام پرداختند و هنرجویان نیز یک به یک در مورد تجربیات، خاطرات و یا نظرات خود پیرامون آیکیدو، مؤسسه، سبک و دیگر مسائل صحبت کردند. سرانجام گردهمایی زمستانه در ساعت ۱۱:۳۰ به پایان رسید.

مطالب مرتبط

آخرین اخبار و مطالب