logo iwama

گزارش گردهمایی ماه مبارک رمضان

گردهمایی مدرسهٔ آیکیدو در روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۳، از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰ برگزار گردید.

این گردهمایی در دو بخش برقرار گشت که به ترتیب، تمرین فنون با سلاح (Buki Waza) و تمرین فنون دست خالی یا بدون سلاح (Tai Jutsu) را شامل می‌شد.
در بخش اول که از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۰۰ بود و در ابتدای برنامه، ضربهٔ اول پایهٔ شمشیر (Ichi No Suburi) توسط استاد عرب‌سرخی نشان داده، رفع اشکال و تمرین شد. سپس چگونگی ترکیب حرکت فرار ابتدایی بدن (Tai Sabaki) با این ضربه آموزش داده شد و هنرجویان به‌صورت گروه‌های دو نفره و به طور هماهنگ به آن پرداختند و در انتهای این بخش هم کاربرد این تمرین در یکی از فنون گرفتن شمشیر (Ken Dori) توسط استاد تعلیم داده شد که مجدداً هنرجویان در گروه‌های دو نفره به فراگیری آن اقدام نمودند.
بخش دوم که پس از ۱۵دقیقه استراحت در ساعت ۱۹:۱۵ آغاز گردید با پاسخگویی استاد عرب‌سرخی به یکی از سؤالات در ارتباط با تکنیک «شومن اوچی ایکیو» و نشان دادن شیوهٔ اجرای آن آغاز گردید که پس از نمایش وی و اجرای همگانی، استاد در مابقی زمان این بخش به آموزش چند روش مشابه از تکنیک «کوکیو ناگه» که برای هنرجویان تازگی و جذابیت داشت پرداخت و پس از آموزش هریک از فنون، هنرجویان نیز به تمرین با حریفان خود مشغول شدند.
با اتمام بخش دوم در ساعت ۲۰:۱۵، استاد عرب‌سرخی گواهی‌نامه‌های مربوط به مراسم معرفی سبک ایواما آیکیدو که در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو و در اردیبهشت ماه صورت پذیرفته بود را به حاضران در آن گردهمایی اعطا کرده و سپس در ارتباط با هماهنگی‌های صورت پذیرفته با شیهان «آلساندرو تیتارلی» استاد برجستهٔ سازمان «ایواما شینشین آیکی شورن کای» از کشور ایتالیا و دارندهٔ دان ۸ آیکیدو ی سنتی، برای برگزاری نخستین همایش سبک «ایواما شینشین آیکیدو» در ایران عنوان نمودند که با یاری خداوند در مرداد ماه این مهم که نقطهٔ عطفی در نشان دادن آیکیدو ی سنتی و فعالیت ایواما آیکیدو در کشورمان می‌باشد صورت خواهد پذیرفت که لازم است کلیهٔ اعضا خود را آماده سازند.
بعد از بخش دوم و گرفتن عکس‌های جمعی و نظافت، گردهمایی در ساعت ۲۰:۳۰ به پایان رسید.

مطالب مرتبط

آخرین اخبار و مطالب