logo iwama

گزارش گردهمایی پاییزهٔ ۱۳۹۵ در بخش بانوان

با توجه به رعایت ننمودن نظم، بی‌توجهی در شرکت درست و مؤثر در گردهمایی‌ها و زیاد بودن تعداد غیبت‌های کلاسی برخی هنرجویان

گردهمایی این دورهٔ بانوان که می‌بایست روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۶برگزار می‌شد، ملقا گردید.

مطالب مرتبط

آخرین اخبار و مطالب