logo iwama

انرژیِ کی

کی، مهارت در تعادل:

همانطور که در اجرای فنون آی کی دو مشهود است، “کی” یا انرژی یکی از عواملی است که ما در هنگام قرار گرفتن در وضعیت صحیح، دارای آن می باشیم.

ترکیب مواردی چون: خط مرکزی بدن، تنفس صحیح، قدرت انفجاری، انرژی متمرکز شده، زمان سنجی و … است که باعث تعادل کامل بدن در اجرای فنون می گردد.

می توان گفت کی، مهارت در حفظ تعادل است. واژه کی در جمله “کی ی خود را هماهنگ کنید.”، به حساسیت شما در برابر حریف اشاره می کند، و این هماهنگی شامل همراهی با تمام عناصری است که از وجود حریف ساطع می گردد. بنابراین قدرت، سرعت، زمان سنجی و ریتم، همگی قسمتهایی از معنای کی در این مثال میتوانند باشند، که در حال انجام تمرینات، شما را نسبت به چگونگی حمله او بیشتر حساس می کند. بطور مثال: حس خواهید کرد که از کدام سمت به طرف شما خواهد آمد و قدرت خود را در کدام قسمت متمرکز کرده است. این امکان نیز وجود دارد که بگوییم قدرت دیدن یا احساس انرژی، یکی از اصلی ترین قسمت های یادگیری است.

با کاوش عمیق تر می بینیم که کی یکی از مهمترین مسائل جهان و چگونگی کنترل آن مسأله مهمتر بشر است. هماهنگی با جهان یعنی در تعادل بودن با آن.

“آی کی” یعنی هماهنگی انرژی. یعنی از بین بردن خود پرستی؛ و فنون آی کی دو اطاعت کردن از جریان طبیعی جهان است. با این کار بدون اینکه سعی کرده باشید متوجه وابستگی های شخصی و طبیعی خود شوید، به شرایطی که در مقابل شما قرار دارد متوجه خواهید شد و به وسیله رشد این هماهنگی است که ما واقعیت آی کی دو را درک می کنیم.

کی باعث این امکان شگفت انگیز می گردد که افکار ما در لایه هایی تبدیل به واقعیت گردد. البته کی قوانین فیزیکی را خدشه دار نمی کند، بلکه اجازه می دهد تا فعالیت های فیزیکی به معنای واقعی آزادانه تر جریان یابند.

در تمرین نشسته برای افزایش کی، حفظ تصویری مشخص در ذهن، تنظیمات ظریف فیزیکی در عضلات و ساختار بدن به طور مثال تغییر اندکی در وزن، گرد شدن دستان و سینه، رها بودن و عدم گرفتگی شانه ها و استفاده از انبساط برخی از عضلات باعث تأثیرات شایانی میگردد.

این تغییرات در سطوح ناخودآگاه ما نیز رخ می دهد که البته اِعمال این تغییرات به صورت آگاهانه فوق العاده مشکل تر است. همچنین این تغییرات ممکن است منجر به تفاوت هایی به همان اندازه مهم در حالت، و درک ما از محدودیت ها و مرزهایمان گردد.

در آی کی دو تصویری که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد “آب” است. آب جریان می یابد اما قابل فشرده شدن نیست، نرم و انعطاف پذیر است اما سختی لوله آتش نشانی را دارد و می تواند صخره ها را خورد کند، ساحل را شکل دهد و نیز بچه را حمام کند.

شما بایستی همچون یک قطره آب باشید. همسان موج باشید که در اطراف صخره ای جریان می یابد، و بسوی ساحل پیش روید و برگردید. برگی باشید که همراه جریان آب حرکت می کند.

با تصاویر بازی کنید تا آن هنگام که احساساتی را که این تصاویر القاء می کنند درک کرده و فرا گرفته باشید، سپس آن احساس را بوجود آورید.

من ا… توفیق

تحقیق: ابوالفضل عاملی

رده: کیو۱

تاریخ: ۱۶ / ۲ /۱۳۸۶

تصحیح و تنظیم: محمد عرب سرخی

مطالب مرتبط

آخرین اخبار و مطالب