logo iwama

بیان ویژه‌ای از کایچو هیتوهیرا سایتو در مورد ایواما شینشین آیکیدو

 

کایچو هیتوهیرا سایتو در ارتباط با چگونگی و فلسفهٔ ایواما شینشین آیکیدو و ارتباط آن با استاد بزرگ، موریهه اوئشیبا و پدرش، استاد موریهیرو سایتو چنین بیان نموده است که:
«ما تأثیر برجستهٔ پدرم، موریهیرو، بر بینشمان نسبت به آیکیدو را همگی به‌طور مشترک می‌دانیم و از آن حراست می‌کنیم، اما در عین حال امانتدار شاکلهٔ تکنیکی و عرفانی‌ای که از کایچو موریهه اوئشیبا به ما رسیده‌است، نیز هستیم. ما به طور پیوسته در حال ارتقای تکنیک‌ها بوسیلهٔ تمرینات مستمر و متمرکز کیهون (پایه) هستیم و معتقدیم که هر بار تمرین آنها فرصتی برای ارتباط نزدیک‌تر با بنیان‌گذار آیکیدو است.
قبل از هر چیز، من تمرین مستمر را برای خودم تجویز می‌کنم.»

مطالب مرتبط

آخرین اخبار و مطالب