logo iwama

جلسۀ مسؤولان اداری و ارشدها مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶

به اطلاع کلیهٔ مسؤولان اداری و ارشدهای سازمان بین‌المللی ایواماشینشنین آیکیدو در ایران و مؤسسهٔ فرهنگی ورزشی آیکیدو ایرانیان می‌رساند، جلسه‌ای در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶، از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰ در دفتر آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو برقرار خواهد بود، که در خصوص بررسی چگونگی فعالیت‌های سه‌ماههٔ منتهی به خردادماه هر یک از مسؤولان سازمان و مؤسسه، هماهنگی‌های لازم جهت ادامهٔ فعالیت‌های آتی به‌صورت منسجم‌تر و بهینه، رسیدگی به روند فعالیت ارشدها و همچنین طرح و برنامه‌ریزی جهت اردوها و سمینارهای بین‌المللی داخلی و خارجی در چند ماه پیش‌رو می‌باشد.

لذا از همگی مسؤولان تقاضا می‌گردد تا با همراه داشتن گزارش مکتوب عملکرد سه‌ماههٔ خود جهت ارائه در جلسه، روز مذکور به اتفاق ارشدها حضور به‌هم رسانند.

بدیهی است عدم حضور در جلسه، غیرقابل توجیه بوده و امتیاز منفی در عملکرد مسؤول غایب و آن ارشد لحاظ خواهد نمود.

مطالب مرتبط

آخرین اخبار و مطالب