logo iwama

همایش تابستانۀ سال ۱۳۹۱

همایش تابستانۀ مدرسۀ آیکیدو در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۲۱ در مجموعۀ برق تهران برگزار می گردد.

زمان شروع مراسم : ۱۰ صبح روز جمعه

مکان : خیابان ۱۷شهریور، میدان شهدا، مؤسسۀ فرهنگی ورزشی برق تهران

ضروریست کلیۀ هنرجویان با پرداخت مبلغ ٢٠٠۰٠ ریال از طریق مربى و یا ارشد خود، قبل از حضور براى برنامه ثبت نام نموده و ١۵ دقیقه زودتر در مکان همایش حضور بهم رسانند. لازم به ذکر است که هنرجویان در جهت شناسایى و کسب اجازۀ ورود از حراست باشگاه، با ساک ورزشى مدرسۀ آیکیدو به مجموعه وارد شده و به همراه خود وسایل تمرین و دفترچه عملکرد را آورده و لباس کار ایشان نیز تمیز، پاکیزه و آرم دار باشد (بدون هیچ نشانه و یا اجزاء متفاوت که باعث جلوگیرى از حضور می گردد).

ضمناً حضور خانواده ها و علاقمندان مزید امتنان است.

مطالب مرتبط

آخرین اخبار و مطالب