logo iwama

گردهمایی پاییزۀ ۱۳۹۵

به اطلاع کلیۀ اعضای مدرسۀ  آیکیدو می‌رساند، گردهمایی پاییزه جهت رفع اشکال پیش از آزمون در دو بخش آقایان و بانوان در آکادمی برقرار خواهد بود و روز پنجشنبه پس از گردهمایی آقایان نیز مهمانی مدرسۀ آیکیدو در همان مکان برگزار خواهد گردید.

جزئیات این برنامه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

 بخش اول ویژۀ بانوان در روز سه‌شنبه ۱۳۹۵/۹/۱۶ از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰

زمان‌بندی:

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۴۵ تمرین فنون با سلاح

ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۸:۰۰ استراحت

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۱۵ تمرین فنون بدون سلاح

ساعت ۱۹:۱۵ تا ۱۹:۳۰ عکس‌برداری و نظافت

توجه: بانوان محترم می‌توانند در برنامۀ مهمانی به‌صورت مشترک با آقایان شرکت نمایند.

بخش دوم ویژۀ آقایان در روز پنجشنبه ۱۳۹۵/۹/۱۸ از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۲:۰۰

زمان‌بندی:

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۴۵ تمرین فنون با سلاح

ساعت ۱۸:۴۵ تا ۱۹:۰۰ استراحت

ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۰:۱۵ تمرین فنون بدون سلاح

ساعت ۲۰:۱۵ تا ۲۰:۳۰ عکس‌برداری و نظافت

ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ مهمانی

تذکر: جهت شرکت در گردهمایی، کلیۀ هنرجویان می‌بایست قبل از شروع برنامه، با لباس، آرم، سلاح، ساک، کارت عضویت، شناسنامۀ مؤسسه و کارت بیمه و وسایل مورد نیاز دیگر برای تمرین در آکادمی حضور به‌هم رسانند. ضروریست مربیان و ارشدها درصورت تمایل هر فرد برای شرکت در گردهمایی مبلغ ۲۰۰هزار ریال به‌صورت نقدی دریافت کرده و به‌همراه لیست آن تا روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۶ به مسؤول کمیتۀ فنی تحویل دهند.

مطالب مرتبط

آخرین اخبار و مطالب