logo iwama

گزارش آزمون داخلی تابستانه ۱۳۹۸

آزمون تابستانۀ ارتقای ردۀ زیر کمربند مشکی سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو در ایران، در دو بخش آقایان و بانوان که از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۱ تا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۷ برنامه‌ریزی شده بود با توجه به عدم اعلام آمادگی و ثبت‌نام هنرجویان رده‌های کیو۴ به بالا، فقط در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ ۱ و ۱۳۹۸/۷/۲ در بخش رده‌های کیو۸ تا کیو۵ آقایان و روز یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۷ در بخش بانوان، برگزار گردید. این دورۀ آزمون همانند دوره‌های قبل از آن در محل آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو واقع در مؤسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو برقرار بود.
آزمون‌های این دوره توسط شخص استاد محمد عربسرخی، رئیس «ایواما شینشین آیکیدو» و نمایندهٔ «آیکیدو ی سنتی ایواما» در ایران اخذ می‌گردید که با همراهی استاد امید شکرابی، رئیس کمیتهٔ آزمون و استاد محمدحسن جعفری‌دولابی، رئیس کمیتهٔ روابط عمومی به عنوان آزمون‌گیرندگان اصلی صورت می‌پذیرفت.

روز دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۱
آزمون در این روز مختص رده‌های کیو۸ و ۷ بود که با حضور ۱۸ نفر متقاضی از ساعت ۲۰ الی ۲۱ برگزار گردید. ۱۳نفر ایشان که آزمون‌دهندهٔ ردهٔ کیو۷ بودند، با توجه به رعایت ننمودن برخی آداب لازم برای حضور در آزمون در بدو امر مردود اعلام گشته و آزمون از آنها اخذ نشد.

روز سه‌شنبه ۱۳۹۸/۷/۲
آزمون رده‌های کیو۶ و ۵، با ۴نفر متقاضی رده‌های مذکور از ساعت ۲۰ الی ۲۱ اخذ گردید که ۳‌نفر ایشان برای ردهٔ کیو۶ آزمون می‌دادند. متقاضیان عملکرد نسبتاً مطلوبی را ارائه دادند.

مطالب مرتبط

آخرین اخبار و مطالب