logo iwama

گزارش گردهمایی بهاره ۱۳۹۷ در بخش آقایان

گردهمایی بهاره سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو

مؤسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو در بخش آقایان در روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ برنامه‌ریزی گردیده بود. از ساعتی قبل از زمان شروع مراسم هنرجویان ثبت نام نموده، در مکان برگزاری آن حضور پیدا کرده و به نظافت و آماده سازی محل تمرین و نرمش و گرم‌ کردن پرداختند.

بخش اول که به فنون سلاح اختصاص داشت با اجرای مراسم توسط استاد محمد عرب‌سرخی، مدیر مؤسسه و رئیس سازمان در ایران به صورت رسمی شروع شد. با توجه به اهمیت ضربات پایه‌ای، استاد عرب‌سرخی این بخش تمرینی را به آموزش، رفع اشکال و بررسی دقیق و موشکافانۀ اولین برش شمشیر و اولین ضربۀ چوب اختصاص داد به این صورت که در ابتدا هر کدام از مربیان به آموزش، توضیح و اجرای این ضربات پرداختند و سپس استاد عرب‌سرخی نکات تکمیلی و توضیحات پیشرفته‌تر را بیان نمودند. این بخش تمرینی در ساعت ۱۸:۵۰ پایان پذیرفت.

پس از استراحت ۱۰ دقیقه‌ای، بخش دوم که مربوط به فنون دست خالی می‌شد در ساعت ۱۹ با ورود مجدد استاد عرب‌سرخی به محل تمرین آغاز گردید. کار در این بخش با تمرین فن «تای نو هنکا»( تغییرات بدن) در حالت‌های کیهن(پایه‌ای) و کی نو ناگاه(انرژی در جریان) آغاز گردید و با آموزش حالت‌های

مختلف از تکنیک «موروته دوری ککیو ناگه»(پرتاب با تنفس در حالتی که حریف با دو دستش یک دست را گرفته باشد.) که برای هنرجویان از جذابیت خاصی برخوردار بود، ادامه یافت. حین این بخش تمرینی چند تن از اعضای شورای عالی نخبگان سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو در ایران و مؤسسه فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو ایرانیان از جمله سردار سرتیپ حسن عرب‌سرخی، مهندس حمیدرضا فرتاش، استاد حسین محمودی و مهندس امیر آشتیانی در سالن تمرین حضور پیدا کردند. پیش از اجرای مراسم پایانی و آماده شدن برای برنامۀ افطار، کمربند سه‌تن از اعضای نوجوان که در آزمون‌های ارتقاء رده موفق به کسب نمرۀ قبولی شده بودند، توسط استاد عرب‌سرخی به ایشان ارائه گردید. با پایان دو کلاس فنی در این گردهمایی و مرتب و آماده سازی سالن توسط اعضاء، ضیافت افطار و صرف شام آغاز گردید.
در خاتمهٔ برنامه و پس از ضیافت افطار، احکام مسؤولیتی چندتن از اعضای شورای عالی نخبگان و مسؤولان ایواما شینشین آیکیدو نیز به ایشان اعطا گردید. در نهایت، گردهمایی و ضیافت افطار در ساعت ۲۲ پایان یافت

.

مطالب مرتبط

آخرین اخبار و مطالب