logo iwama

گزارش گردهمایی پاییزهٔ ۱۳۹۵ در بخش آقایان

از آنجا که برنامه‌ریزی گردهمایی پاییزهٔ مؤسسهٔ فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو به گونه‌ای بود که می‌بایست در روز گردهمایی

پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۸ هنرجویان ۳۰دقیقه زودتر از ساعت ۱۷:۳۰ که زمان اعلام شده برای آغاز برنامه بود در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو حضور پیدا می‌نمودند و همچنین می‌بایست برخی ملزومات را نیز به‌همراه می‌آوردند؛ استاد عرب‌سرخی در بدو ورود خود پس از آنکه برخی موارد انجام نشده و عدم دقت بالا و لازم مسؤولان و همچنین نداشتن نظم دقیق برخی هنرجویان را مشاهد نمود، مراسم آغازین گردهمایی را برگزار کرده و سپس بلافاصله فقط پس از چند دقیقه زمان و اجرای چند ضربهٔ پایهٔ شمشیر (ایچی نو سوبوری) گردهمایی را به پایان رساند و مراسم پایان‌بخش آن را اجرا نمود و از مراسم گردهمایی خارج گردید. با این کار وی ناراحتی خود را نسبت به عدم مسؤولیت پذیری مسؤولان و بی‌توجهی هنرجویان به انظباط و اولین آموزه‌های سبک سنتی ایواما آیکیدو نشان داد و همگان را در تفکر و تأسف گذاشت.

شاید بتوان گفت که وی با این عمل مجدداً آموزه‌های مقدماتی و پایه‌ای این سبک اصیل و سنتی را گوش‌زد کرد و آن چیزی نبود جز: نظم، مسؤلیت‌پذیری، وقت‌شناسی و… .

مطالب مرتبط

آخرین اخبار و مطالب