logo iwama

گزارش گردهمایی پاییزهٔ ۱۳۹۶ در بخش بانوان

گردهمایی و کلاس ویژهٔ رفع اشکال پاییزهٔ ۱۳۹۶ در بخش بانوان، روز یکشنبه ۱۹ آذر در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو برگزار گشت.

هنرجویان ثبت‌نام نموده از نیم ساعت قبل از شروع کلاس یعنی ساعت ۱۶ در محل آکادمی حضور پیدا کرده و ‌پس از تعویض لباس و‌ آماده سازی کلاس به نرمش و ‌گرم‌ کردن پرداختند.
پس از ورود استاد عرب‌سرخی و شروع رسمی کلاس در ساعت ۱۷:۱۵ و انجام مراسم آغازین، به علت احساس نیاز بیشتر استاد برای رفع اشکال گشتن فنون با سلاح هنرجویان، اغلب زمان این گردهمایی به آموزش و ‌رفع اشکال تکنیک‌های با سلاح اختصاص داده شد.
در ابتدای گردهمایی و بخش اول، ضربات ۱ تا ۷ شمشیر و همچنین حرکت «گُو نُو آواسه» توسط استاد عرب‌سرخی مورد بررسی و رفع اشکال قرار گرفت. پس از تمرین و ‌انجام این حرکات توسط هنرجویان، ضربات و‌ حرکات چوب ایشان، به ویژه متفاضیان شرکت در آزمون سبکی، ‌رفع اشکال گشته و صحیح آنها آموزش داده شد و و افراد نیز با انجام تمرین آن حرکات، سعی در اجرای صحیح آنها نمودند. این بخش تمرینی در ساعت ۱۹ توسط استاد به پایان برده شد و به هنرجویان حدود ۱۰دقیقه استراحت داده شد.
در بخش دوم گردهمایی که به فنون بدون سلاح اختصاص داشت، با توجه به پایین بودن ردهٔ افراد متقاضی آزمون و حاضر در گردهمایی و همچنین محدودیت در وقت، فقط تکنیک اصلی و پر اهمیت ایواما آیکیدو، یعنی «تای نُو هنکا» از دو‌حالت «کیهُن» و‌ «کی نُو ناگاره» نشان داده شد و نکات آنها گوش‌زد گردید و هنرجویان هم با تمرین در صدد رفع اشکال آنها برآمدند.
سرانجام این گردهمایی در ساعت ۲۰:۰۰، پس از انجام مراسم پایانی، گرفتن عکس یادگاری و خروج استاد از کلاس خاتمه یافت و هنرجویان نیز محل تمرین را نظافت کرده و ترک گفتند.

مطالب مرتبط

آخرین اخبار و مطالب