logo iwama

گزارش گردهمایی زمستانۀ ۱۴۰۱ در بخش بانوان

گردهمایی زمستانۀ سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو و مؤسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو در بخش بانوان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱  از ساعت ۱۵:۰۰  الی ۱۸:۰۰ برگزار گردید. ساعتی پیش از شروع مراسم، هنرجویان ثبت نام نموده در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو حضور پیدا کرده و به نظافت و آماده سازی «دوجو» (محل تمرین) و گرم‌ کردن پرداختند.

بخش اول گردهمایی که به «بوکی وازا» (فنون سلاح) اختصاص داشت، پس از انجام مراسم ابتدایی توسط استاد فاطمه کمالی در ساعت مقرر با ۶ شرکت کننده بصورت رسمی آغاز گردید. در این بخش به مرور و رفع اشکال تکنیک «ایچی نُو سوبوری» (برش اول شمشیر) پرداخته شد و بعد از تمرین، استاد کمالی هنرجویان را برای تمرین به دو گروه تقسیم کرد و سپس از آن‌ها خواست تکنیک مذکور را روی ماکی وارا انجام دهند. بعد از اجرای هر دو گارد این تکنیک ، استاد کمالی از افراد درخواست کرد با کنار گذاشتن شمشیرها و برداشتن چوب‌های خود، تکنیک‌هایی از «جُو نُو سوبوری» (فنون چوب) را اجرا کنند. در این قسمت استاد کمالی، به رفع اشکال و آموزش «چُوکو تسوکی» (ضربۀ مقابل) و«کائِشی تسوکی» (برگرداندن چوب)، برای هنرجویان تازه وارد پرداخت سپس هنرجویان رده بالا را به اجرای تکنیک هایی از سردستۀ «تسوکی» (ضربۀ مقابل) خواند. سپس تمرینی به آن‌ها داده شد که می‌بایست توام با اجرای فنون چوب، به طناب معلق ضربه بزنند که لازمۀ آن مهارت بالا و دقت کافی بود.

 بخش دوم  به «تای جوتسو» (فنون دست خالی) اختصاص داشت.  باتوجه به اینکه سه هنرجوی امتحانی کیو۸، کیو۷ و کیو۶ در گردهمایی حضور داشتند، استاد کمالی از ایشان خواست تکنیکی که در آن ایراد دارند را اجرا کنند تا به رفع اشکال و تفهیم آن فنون بپزدازد. سپس پس از انجام مراسم انتهایی و نظافت «دوجو» (محل تمرین) توسط هنرجویان، آخرین گردهمایی سال ۱۴۰۱ نیز پایان یافت. گفتنی است چند تن از هنرجویان با کسب اجازه، ساعتی بیشتر در محل حضور داشتند و مترصد تمرین شدند.

مطالب مرتبط

آخرین اخبار و مطالب