logo iwama

گردهمایی تابستانۀ ۱۳۹۶

به اطلاع کلیۀ اعضای مؤسسه فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند، گردهمایی تابستانه جهت رفع اشکال پیش از آزمون در دو بخش آقایان و بانوان در آکادمی برقرار خواهد بود و روز چهارشنبه پس از گردهمایی آقایان نیز مهمانی مدرسۀ آیکیدو در همان مکان برگزار خواهد گردید.

جزئیات این برنامه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

بخش اول ویژۀ بانوان:
در روز سه‌شنبه ۱۳۹۶/۶/۱۴ از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰
زمان‌بندی:
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۴۵ تمرین فنون با سلاح
ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۸:۰۰ استراحت
ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۱۵ تمرین فنون بدون سلاح
ساعت ۱۹:۱۵ تا ۱۹:۳۰ عکس‌برداری و نظافت
توجه: بانوان محترم می‌توانند در برنامۀ مهمانی به‌صورت مشترک با آقایان شرکت نمایند.

بخش دوم ویژۀ آقایان:
در روز چهارشنبه ۱۳۹۶/۶/۱۵ از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۲:۰۰
زمان‌بندی:
ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۱۵ تمرین فنون با سلاح
ساعت ۱۹:۱۵ تا ۱۹:۳۰ استراحت
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۴۵ تمرین فنون بدون سلاح
ساعت ۲۰:۴۵ تا ۲۱:۰۰ عکس‌برداری و نظافت
ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۳۰ مهمانی

تذکر: جهت شرکت در گردهمایی، کلیۀ هنرجویان می‌بایست قبل از شروع برنامه، با لباس، آرم، سلاح، ساک، کارت عضویت، شناسنامۀ مؤسسه و کارت بیمه و وسایل مورد نیاز دیگر برای تمرین در آکادمی حضور به‌هم رسانند. ضروریست مربیان و ارشدها درصورت تمایل هر فرد برای شرکت در گردهمایی، مبلغ ۲۰۰هزار ریال به‌صورت نقدی دریافت کرده و به‌همراه لیست آن تا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۲ به مسؤول کمیتۀ فنی تحویل دهند.

مطالب مرتبط

آخرین اخبار و مطالب