logo iwama

بیان ویژه‌ای از استاد موریهیرو سایتو درمورد ایواما آیکیدو

استاد موریهیرو سایتو در ماه مِی ۱۹۹۹، در معبد آیکی که در منطقهٔ ایواما از شهر کاساما بوده و واقع در استان ایباراکی ژاپن می‌باشد چنین بیان نمود:
«در ابتدا به سبک من، سبک سایتو گفته می‌شد، ولیکن بنده تأکید می‌کردم که این حرف درست نیست و آنچه من آموزش می‌دهم، سبک استاد بزرگ است. علت تفاوت سبک آموزش من، با دیگران در این است، که در اوایل ۱۹۶۰، استاد بزرگ حرکات پایهٔ دست و حرکات سلاح را تنها در ایواما آموزش می‌داد ولی اشاره‌ای به آنها در باشگاه‌های دیگر نمی‌کرد و تنها، نمایش و توضیح مختصری در رابطه با آنها از طرف ایشان بیان می‌شد … .»

مطالب مرتبط

آخرین اخبار و مطالب